Proizvodi i usluge

  • Montaža i puštanje u pogon visokih i brzih dizala
  • Montaža i puštanje u pogon dizala bez strojarnice i hidrauličkih dizala
  • Montaža pokretnih stuba i traka.
  • Vođenje projekta, poslovi supervizije
  • Montaža i puštanje u pogon visokih i brzih dizala
  • Montaža i puštanje u pogon dizala bez strojarnice i hidrauličkih dizala
  • Montaža pokretnih stuba i traka.
  • Vođenje projekta, poslovi supervizije